Cena zahŕňa: DPH, Pobytovú taxu a všetko, ako je uvedené na domovskej stránke vily.
Zabezpečenie za škody na majetku: vratná záloha 1000 €